Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ny præstegård/embedsbolig i Langebæk pastorat

Ny præstegård/embedsbolig i Langebæk pastorat
Udgivet af Morten Paulli Rothe Ravnsø Lind, søn d. 11. sep 2022, kl. 08:54
Nyheder

Ny præstegård/embedsbolig i Langebæk pastorat. 

Et flertal blandt menighedsrådsmedlemmerne i Langebæk pastorats tre menighedsråd har besluttet at sælge præstegården i Langebæk og bygge en ny embedsbolig i Kalvehave. 

Det har ikke været en enkel beslutning, og alle var heller ikke enige i beslutningen. Forud for beslutningen har der været indhentet bistand fra Roskilde Stifts konsulent for tjenesteboliger samt arkitektbistand til en nærmere gennemgang og budgettering af istandsættelse af den gamle præstegård. 

Præstegården har ligget i Langebæk i hvert fald siden 1600-tallet. Så det er et brud med en lang tradition. Den ligger smukt, og det vil nok aldrig igen være muligt at finde et lignende sted. Samtidig er der mange, der har minder fra præstegården. Det er der, man som ny stolt forælder henvendte sig om sit nyfødte barn. Det var der, man gik til konfirmationsforberedelse. Eller måske lavede aftale om bisættelse eller begravelse af en elsket afdød. 

Der er mange, der har positive følelser overfor stedet og er kede af, at den ikke længere skal være præstegård.

Når et flertal alligevel har truffet beslutning om at sælge den og bygge en ny embedsbolig i Kalvehave skyldes det blandt andet følgende forhold. 

 

ØKONOMI

Istandsættelsen vil koste så mange penge, at det med den forventede indtægt ved salg af præstegården vil være minimum 4 mio. kr. dyrere at istandsætte den gamle præstegård end at bygge en ny. Det er konklusionen med de tal, menighedsrådsmedlemmerne har fået forelagt af stiftets konsulent, arkitekt og ejendomsmægler.

Selv med en istandsættelse til moderne klimaforhold, vil vedligeholdelsen og driften af præstegården i Langebæk være dyrere, end ved en ny embedsbolig. 

 

PRÆSTEGÅRDENS BRUG

Det er efterhånden en del år siden, at det er lykkedes at få konfirmanderne til præstegården i Langebæk til konfirmationsforberedelse. På samme måde var der færre og færre, der mødte direkte op i præstegården til livets større begivenheder. Så præstegården har ikke længere haft samme funktion, som beskrevet i starten.

 

PRÆSTEGÅRDENS BELIGGENHED

Præstegården i Langebæk ligger tæt på midten af det nye pastorat. Men ikke tæt på mange borgere i sognet. Og med ca. 1 km. til nærmeste offentlige transport. 

Flertallet af menighedsrådsmedlemmerne ønskede en embedsbolig med flere naboer. At præsten bor mindre isoleret. 

 

DEN NYE EMBEDSBOLIG

Som nævnt var der ikke enighed om beslutningen. Det er forskelligt, hvordan man vægter traditioner op mod økonomi. Eller hvilket syn man har på beliggenheden. 

Til gengæld har der været enighed om, at den nye embedsbolig skal ligge i Kalvehave. Det nye pastorat har tre tætte ”by-områder”: Mern, Kalvehave og Stensved. Der er en præstegård i Mern og en sognegård i Stensved. Den nye embedsbolig skulle derfor ligge i Kalvehave. 

På tværs af de tre menighedsråd er der nedsat et fælles præstegårdsudvalg, der arbejder på denne løsning. I mellemtiden har menighedsrådene lejet en villa i Stensved som embedsbolig for væres nye præst, Jesper Larsen Svendsen. 

 

I Stensby menighedsråd var vi heller ikke enige. Men alle accepterer flertallets beslutning og arbejder videre på en god løsning. 

På menighedsrådets vegne.

 

Thomas Carlsen

Næstformand