Begravelse - Bisættelse

Når man mister en pårørende, skal man tage stilling til, om der skal være en begravelse eller bisættelse fra en kirke. Det vil være naturligt, hvis afdøde var medlem af folkekirken. Tid og sted for bisættelsen eller begravelsen aftales med præsten og den bedemand, der skal køre med kisten.

Før højtideligheden mødes de pårørende med præsten for at aftale salmer og ritual og fortælle om afdøde, så præsten kan holde en personlig tale. 

Ved bisættelse bliver kisten kørt til et krematorie som kremerer kisten og søger for at urnen kommer retur til graveren, som derefter kontakter de pårørende for at aftale hvornår man ønsker at sætte urnen ned. Stensby kirkegård kan kontaktes på tlf.: 51 51 31 57, Joan Jensen

Læs mere omkring begravelser - bisættelser her.