Kirkesangere ved Stenby kirke

  • Haldor Hansen (1937-1967)

  • Alfred Gotthelf (1967-1974)

  • Niels Abildgård (1974-1976)

  • Ingelise Skov (1976-1982)

  • Henny Hansen (1982-

  • Anne-Lise Kulle

  • Stefanie Møller

  • Jytte Jensen

  • Hans Erik Albrekt ( -2019)

  • Anja Ploumann Wesselhoff (2019-