Bygningen

Kirken er opført i ny-romansk. stil med røde teglsten og taget er af skifer. Tårnet med spir ender i et kors (Stensbykorset).
I den smukke portal i tårnets vestside er indgangen til kirken. Over døren er i cement fremstillet en udsmykning bestående af et kors i en oval midt i feltet, medens de græske bogstaver Alfa og Omega pryder hver side af korset. (Johannes Åbenbaring 22,13: "Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden")
Den smukke kirkedør i egetræ er fra 1954 og lavet som svendestykke af snedker- og tømrermester Kurt Hansen, Stensved.
Man træder straks ind i våbenhuset, hvor der til venstre er opgang til orgel og klokkerne. Kirken har to klokker, der erleveret af det tyske firma Bohum.

Stensby kirke (Peterskirken)


Kirken blev indviet søndag den 3. maj 1891 som kirke for Stensby kirkedistrikt i Kalvehave sogn. I 1979 blev Stensby udskilt som selvstændigt sogn, og kirken er herefter sognekirke for Stensby sogn.
Den daværende ejer af Stensbygård, justitsråd Peter Malling stillede grunden til rådighed for den nye kirke, og efter ham fik kirken navnet "Peterskirken".

Ved kirkens 100 årsdag sagde biskop Bertil Wiberg om valget af navnet Peterskirken bl.a.: "Det var der kristeligt talt god mening i. Det er jo, hvad Jesu ord til Peter betyder: "Du er Petrus, og på den klippe vil jeg bygge min kirke." De ord er ikke sat til Peter som person, men til Peter som repræsentant for disciplene og for alle kristne siden da.


Grundstenen til kirken blev nedlagt den 11. juli 1890 af pastor F. P. J. Dahl. Under alteret blev der indlagt en skrivelse på tryk på pergament med følgende indhold:

 

"Ikke os Herre! Ikke so, men dit Navn give du Ære for Din Miskundhed, for Din Sandheds Skyld! (Ps. 115,1)
Aar efter Christi Byrd 1890, 11. Juli, i Kong Christian den 9des 27de Regeringsaar, da Godsejer Jakob Frederik Schavenius var Kirkeminister, da Dr. Theol og Philos. V. I. Fog var Sjællands Biskop og C. A. Bache, Stiftsamtmand sammesteds, da Sognepræst i Elmelunde I. M I. Hjort, var Provst for Baarse og Møenbo Herreder, nedlagde Sognepræst for Kallehave Sogn Frederik Peter Jakob Dahl, Grundstenen til den vordende Kirke for Sognets Vestre Del, I nærværelse af Menighedsmedlemmer og Udvalget for denne Kirkes Opførelse."
Endvidere nedlagdes et eksemplar af hver af de mønter i guld, sølv og bronze, der var gældende i kong Christian IX*s regerinstid.