Menighedsrådet ved Stensby sogn

Menighedsrådet ved Stensby sogn består af:

Bagerst fra venstre: Thomas Carlsen, Peter Lynard, Ole Lomholt (stedfortræder), Inge Langskov-Sørensen (stedfortræder)

Forrest fra venstre: Morten Lind, Sonja Andersen, Henning Lundorff

Ikke på billedet: Niels Lund

Sonja Andersen - Formand

Mail: sonja_jens@outlook.dk

Telefon: 23 68 87 47

Thomas Carlsen - Næstformand

Mail: 2mascarlsen@gmail.com

Telefon: 25 66 15 80

Peter Lynard - Kasserer

Mail: phlynard@hotmail.com

Telefon: 

Henning Lundorff - Kirkeværge

Mail: h_lundorff@msn.com

Telefon: 21 45 63 99

Niels Lund - Medlem

Mail: engbjerggaard@mail.dk

Telefon: 22 27 26 77

Morten Lind - Sekretær

Mail: morten.lind3@gmail.com

Telefon: 51 96 75 39

Ole Lomholt - Stedfortræder

Mail: olefonslomholt@gmail.com

Telefon: 40 64 89 01

Inge Langeskov Nielsen - Stedfortræder

Mail: ingebirkebakken@email.dk

Telefon: 61 60 71 27

Læs det seneste referat fra Stensby menighedsråds møder

Dagsorden til kommende møde Seneste Stensby referat

Læs seneste referat fra fællesmøderne i Langebæk pastorat

Dagsorden til fællesmøde Senest fællesmøde referat