Menighedsrådet ved Stensby sogn

Menighedsrådet ved Stensby sogn består af:

Bagerst fra venstre: Thomas Carlsen, Peter Lynard, Ole Lomholt (stedfortræder), Inge Langskov-Sørensen (stedfortræder)

Forrest fra venstre: Morten Lind, Sonja Andersen, Henning Lundorff

Ikke på billedet: Niels Lund

Sonja Andersen - Formand

Mail: sonja_jens@outlook.dk

Telefon: 23 68 87 47

Referater fra møderne i Stensby menighedsråd

2020 2021 2022 2023 2024

Referater fra fællesmøderne i Langebæk pastorat

2022 2023 2024