Kirkebænkene

Kirkebænkene er ligeledes de oprindelige, og en enkelt ting, som er blevet bevaret gennem de 100 år er forskellen på kvinde- og mandssiden i kirken. Herrerne har bøjleplads ud for hvert sæde, men kvinderne har kun bøjle ud for hvert andet sæde til hatte, tasker og lignende.

Hver stolestade, 16 i hver side, rummer plads til 6 personer. Dvs., at kirken er bygget til, at rumme plads til (2 x 16 x 6) i alt 192 personer.