Prædikestolen

Kirkens nuværende prædikestol er den oprindelige. I prædikestolens felter er skrevet saligprisninger fra Bjergprædikenen i Mattæus evangeliets kapitel 5.