Tilgængelighed

Kirken er for alle. Derfor arbejder vi løbende på, at gøre kirken så tilgængelig som muligt. Der er således teleslynge i kirken, Handicapparkering, handicaptoilet og niveau fri adgang til kirken. 

Handicapparkering

Lige uden for lågen er der en handicapparkeringsplads, der er 5 meter lang. Vi arbejder på at få den forlænget til 8 meter. 

Handicaptoilet

Umiddelbart ved siden af handicapparkeringspladsen er der et handicapvenligt toilet. 

Niveaufri adgang

Indgangen til kirken er lavet uden trin, så den er egnet for såvel gangbesværede som kørestolsbrugere. 

Ledelys

Der er blevet installeret et ledelys ved kirken, så det ikke er så mørkt at færdes på stien til kirken.