Præstesekretær

Præstesekretær Elsebet Christiansen.

Henvendelse vedr.: attester, navneændringer og anden registering. Telefon 61 37 89 60.

Træffes bedst tirsdag og torsdag.  Efter aftale i sognegården, Vestenbækvej 2 - bygning 4A, 4773 Stensved.