Menighedsrådet i Stensby sogn

Menighedsrådet i Stensby Sogn afholder ordinære møder hver den 2. torsdag i hver måned, dog med undtagelse af juli måned. Der kan finde ekstra ordinære møder sted, som vil blive annonceret på hjemmesiden samt vores Facebook side. 
Møderne er offentlige, hvilket giver at man som borger i sognet har adgang til møderne og kan overvære disse. Deltager man som tilhører ved møderne, har man ikke taleret eller stemmeret.
Har du lyst til at være medvirkende til at præge din kirke i dit sogn, er du velkommen til at kontakte rådets medlemmer, vi tager gerne imod enhver som har gode ideer til gudstjenester, aktiviteter for sognet og andet som synes at falde naturligt inden for kirkens rammer.